ကိုးကန့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးဖုန်ကြားရှင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သည့်အပေါ် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) က ပေးပို့သော “ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ”

 • Topics:

  ကိုးကန့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးဖုန်ကြားရှင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သည့်အပေါ် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) က ပေးပို့သော “ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ”

 • Location:

  Yangon, Yangon

 • Start Date:

  February 17, 2022 12:00 AM

 • End Date:

  February 17, 2022 11:59 PM

 • Share:

Description

ကိုးကန့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးဖုန်ကြားရှင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သည့်အပေါ် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) က ပေးပို့သော “ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ”